טקס הדלקת המשואות האלטרנטיבי, אפריל 2020

טקס הדלקת המשואות האלטרנטיבי, אפריל 2020
עידו צמח

דברים שנשא פרופ’ דוד הראל בטקס הדלקת המשואות האלטרנטיבי
28.4.2020

ערב טוב, ורמדאן כרים לכל חברינו המוסלמים.
הדלקת משּואה מביאה אור למקום שבו יש חושך.
ולכן, אני גאה להדליק משּואה זו לכבודם של חברות וחברים רבים לדרך, נחושים וחדורי להט, אשר מבלים לילות כימים במאמצים עילאיים לשנות שינוי עמוק את המדינה – מי במטרה לגרש את החושך ומי במטרה להביא את האור.

* * *

ראשית, מצד מְ גָרְ שֵׁ י החושך, אני מבקש להקדיש את המשּואה הזאת לחברי שתי קבוצות שפועלות במישור המשפטי, בשתי עתירות לבית הדין הגבוה לצדק.
הראשונה דורשת שינוי קריטי בחוק הלאום, כדי שיקבע את מעמדם של המיעוטים המושפלים והמודרים, לצד (ובשווה ל-) זה של הרוב היהודי.
עתירה זו אמורה לעלות לדיון בהרכב רחב לקראת הקיץ.
העתירה השנייה (שאך לפני כמה שעות נקבע לגרסתה הנוכחית דיון בהרכב מורחב של 11 שופטים, ביום ראשון הקרוב, ולמחרתו, ביום שני), דורשת למנוע הקמת ממשלה ועמידה בראשה ממי שמואשם בעבירות קשות שיש עמן קלון, וכן לפסול חלקים רבים בהסכם השערורייתי שנחתם לאחרונה בין ראש ממשלת המעבר לבין יו”ר הכנסת.
אני גאה מאד להיות בין מובילי שתי קבוצות העותרים האלה, המורכבות מאזרחים חסרי-פניות, שאך את טובתה של המדינה הם מבקשים.

ואני חייב להוסיף שבלבי תקווה שיעמוד לשופטים הכח והאומץ לעשות את מה שכל בר דעת יודע בבירור שהם אמורים ויכולים לעשות. וגם להם, לשופטים, אני מקדיש, ביראת כבוד, את המשּואה הזאת, בצרוף בקשה הלקוחה מספר יהושע: “אַ ל-תִּ ירָ א וְאַ ל-תֵׁ חָ ת”.

* * *

ומצד הבאת האור, ברצוני להקדיש משּואה זו גם לקבוצה נוספת.
כוונתי לאנשים היקרים עמם הייתה לי הזכות לייסד לפני כשנתיים את “היוזמה הדמוקרטית המשותפת”. מטרתנו היא לגרום לשינוי דרמטי במרקם האזרחי והפוליטי בישראל, על ידי הקמת מפלגה ערבית-יהודית שוויונית לחלוטין, שתשתלב בבוא העת בהנהגת המדינה.
היא תחתור בנחישות להסכם שלום מלא והוגן עם הפלסטינאים שמעבר לקו הירוק, ותחרות על דגלה שוויון אזרחי מלא בתוך הקו הירוק. והיא תילחם ללא חת בגזענות, בהדרה ובאפליה, ובניחוח האפרטהייד הגובר במקומותינו בקצב מבהיל.

* * *

ואם יינתן לי עוד רגע, ברצוני להרחיב מעבר לד’ אמותינו כאן בישראל. אנו נמצאים בעידן בו מתגברות תופעות של ּבֹורּות, דעות קדומות, אמונות חשוכות, פייק ניוז, ותיאוריות קונספירציה הזויות, שקריות ומסוכנות.
במרכזן נמצא זלזול מתמשך באמת המדעית ובעוסקים בגילויה, והתנערות בלתי נתפשת מהם.
אשר על כן, ברצוני להדליק משּואה זו גם לכבוד המדענים והחוקרים כולם, ולהעלות על נס את חשיבותה העצומה של החתירה לידע ולאמת המבוססים על ניסוי והוכחה. אין צורך להכביר מלים על תרומותיהם הקריטיות של אלה לשרידותו של כדור הארץ, ולבריאותם ורווחתם של יושביו כולם – בני אנוש, בעלי חיים, עצים וצמחים. אדמה, אוויר ומים.
הכל.

* * *

ולסיום, הרשו לי לשאת תפילה, שיגיע היום בו לא נזדקק כלל לשני טקסי זיכרון ולשני טקסי הדלקת משואות – אלה הממלכתיים והרשמיים ואלה האלטרנטיביים.
צריך אורך רוח, אומץ לב, עקביות ונחישות. אך השינוי בוא יבוא!

לצפיה בטכס 

דילוג לתוכן