לעצור את הגירוש!

לעצור את הגירוש!
milett

לפני מספר ימים הוציא בית המשפט העליון תחת ידו פסק דין, שבו פתח את הפתח לגירושם של תושבי מסאפר יטא מהאדמות שבהן הם חיים מזה עשרות שנים.
פסק הדין מנצל ניצול ציני הכרזה צבאית מגמתית על שטח אש, לוקה בטעויות מבישות בפירוש ויישום המשפט הבינלאומי, מתעלם מתנאי חייהם של מי שחיים בעוני קשה ותחת כיבוש, ועוצם עיניו לנוכח הפליה בוטה אל מול התנחלויות יהודיות באזור, שבשטחיהן ניאות הצבא להתאמן ללא אש חיה באופן שמאפשר המשך מגורים באזור. פסק הדין מערער על ערכי יסוד דמוקרטיים ואנושיים, ומהווה שלב נוסף בהידרדרות מדינת ישראל – ועתה גם בית המשפט העליון שלה – למחוזות שאדם מצפוני לא יוכל להשלים עימם. מימושו, שכבר החל, ידחק עוד ועוד פלסטינים לדרך של ייאוש.
אנו קוראות.ים לרשויות הצבא והמדינה לבטל את ההכרזה על שטח אש במסאפר יטא ולהסיר את החרב המתהפכת מעל הפלסטינים תושבי המקום; אנו קוראות.ים לבית המשפט למצוא את הדרך לתקן פסיקה חמורה זו; ואנו מצהירות.ים שלא נשלים עם מהלך שבו מדינת ישראל מגרשת מאות ואלפי פלסטינים חפים מפשע מבתיהם, ושניאבק בו ולא נרפה.

דילוג לתוכן