מכתב גלוי לנשיא ארה”ב

27.1.2020

לכבוד נשיא ארה”ב מר דונלד טראמפ הנכבד
הבית הלבן וושינגטון

מאת מזכירות היוזמה הדמוקרטית המשותפת, ישראל

הנדון: תכנית השלום שיזמת והמוכרת בשם “תכנית המאה”

כבוד הנשיא,
אנו פונים אליך בשם “היוזמה הדמוקרטית המשותפת”, פורום רחב של אישי ציבור בישראל – יהודים וערבים – מתחומי האקדמיה, התרבות, האמנות, הכלכלה, הסביבה, הפוליטיקה, החברה האזרחית ועוד. אנו מביעים בזאת את התנגדותנו הנחרצת ל”תכנית המאה” כפי שפורסמה – הן לתוכנה והן לעיתוי פרסומה.

מבחינה פרוצדורלית, אנו רואים בפרסום התוכנית חודש לפני הבחירות בישראל התערבות בוטה במערכת הבחירות לטובת מועמד – בנימין נתניהו, ויתרה מזו – התערבות לטובת מועמד שעומדים נגדו שלושה כתבי אישום חמורים ביותר. על כן אנחנו מוחים בפניך על עיתוי הצגת היוזמה, עיתוי שאינו מכבד את הציבור האזרחי הישראלי, ובאופן עקיף כופה עליו את המועמד המועדף עליך. רק ברפובליקות בננות ניתן לסבול מהלך כזה.

מבחינה מהותית, כבוד הנשיא, התכנית שאתה מציע כפי שפורסמה מתיישבת עם שאיפות הימין הקיצוני בישראל, ומתעלמת בבוטות מזכויות העם הפלסטיני, המעוגנות בהחלטות של האו”ם ושל פורומים בינלאומיים אחרים. בראש ובראשונה מתעלמת התוכנית מהזכות הצודקת הבסיסית של הפלסטינים להגדרה עצמית ולמדינה משלהם לצד מדינת ישראל על בסיס גבולות 1967 (עם תיקוני גבול מוסכמים). לפיכך תוכנית זו מתעלמת מטובת העמים והמדינות באזור, ומאיימת על כל אפשרות לקיומן השלו בעתיד.
חוגים רחבים בחברה הישראלית, שאנו נמנים עמם, רואים בסיום הכיבוש ובמימוש זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית אינטרס עליון של מדינת ישראל. שהרי שלום ושגשוג של עם אחד לא ייכון ולא יובטח באמצעות דיכוי העם האחר.
יוזמתך, כפי שפורסמה, אינה מקובלת לא על העם הפלסטיני, לא על מדינות ערב ולא על חוגים רחבים בחברה הישראלית ובקהילה הבינלאומית. לפיכך ברור שהיא רק תוביל להמשך שפיכות הדמים, להמשך סבלו של העם הפלסטיני ולאי יציבות באזור. אשר להשלכות של תרחיש זה על שאר העולם – מי ישורן.

אנו קוראים לך, כבוד הנשיא, לבחון מחדש את התוכנית באמצעות צוות שייצג נאמנה את החברה הישראלית ואת החברה הפלסטינית על גוניהן השונים, ולא רק את החוגים המשיחיים בישראל. אנו קוראים לך לשנות את התכנית כך שתיטיב עם שני העמים, ולא תהווה מקור לעוד גל של אלימות במזרח התיכון.

בברכה,
ד”ר ת’אבת אבו ראס, מנהל שותף, יוזמות אברהם
ברוריה בקר, מייסדת ומנהלת בעבר של תוכנית סל תרבות ארצי
עודה בשראת, סופר ופובליציסט
פרופ’ דוד הראל, מכון ויצמן למדע והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

حضرة السيد دونالد ترامب،
رئيس الواليات المتحدة األمريكية المحترم
البيت األبيض – واشنطن
————————————–
تحية وبعد،

الموضوع: خطة السالم التي بادرت إليها والمعروفة با سم “صفقة القرن”
فخامة الرئيس،
إننا نتو ّجه إليك باسم منتدى “المبادرة الديمقراطية المشتركة”، الذي يضم شخصيات جماهيرية في
إسرائيل، من اليهود والعرب، في مختلف مناحي الحياة: األكاديميا، الثقافة، الفنون، االقتصاد، البيئة،
السياسة، المجتمع المدني وغير ذلك.. إننا نعبر عن رفضنا القاطع لما تسمى “صفقة القرن”، كما تم
النشر عنها، من حيث المضمون ومن حيث توقيت نشرها.

من الناحية اإلجرائية، إننا نرى في نشر الخطة، قبل شهر من االنتخابات في إسرائيل، بمثابة تدخل
صارخ في الحملة االنتخابية لصالح أحد المرشحين وهو بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ثالث تهم
خطيرة للغاية. ال يمكننا الموافقة على تقديم هدية له بهذا الحجم في هذه األيام الحرجة، األمر الذي قد
يؤدي إلى ترجيح كفة نتائج االنتخابات لصالحه.

وعليه، فإننا نعبّر عن احتجاجنا على التوقيت الذي اخترته لطرح هذه المبادرة، وهو توقيت ال يحترم
الجمهور اإلسرائيلي، حيث يفرض عليه، بشكل غير مباشر، المرشح المفضل لديك. فقط في
جمهوريات الموز من الممكن أن يتم أمر كهذا.

من الناحية الجوهرية، فخامة الرئيس، فإن الخطة التي تقترحها، كما تم النشر عنها، تتماشى مع
تطلعات اليمين المتطرف في إسرائيل، وتتجاهل بشكل صارخ حقوق الشعب الفلسطيني، التي ترتكز
على قرارات األمم المتحدة والهيئات الدولية األخرى، حيث تتجاهل الخطة، أوالً وقبل كل شيء،
الحق األساسي للفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على
أساس حدود عام 1967 ( مع تعديالت حدودية متفق عليها(. هذه الخطة تتجاهل مصلحة شعوب
ودول المنطقة وتهدد وجودها اآلمن في المستقبل.
أوساط واسعة في المجتمع اإلسرائيلي وبضمنها من تدانا، ترى في إنهاء االحتالل وضمان حقوق
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مصلحة عليا لدولة إسرائيل ولجميع مواطنيها، ألن السالم
واالزدهار لشعب واحد ال يمكن أن يتم على أساس اضطهاد الشعب اآلخر.
إننا نشير وبأسف أن مبادرتك، غير مقبولة على الشعب الفلسطيني، وال على الدول العربية وال على
أوساط واسعة في المجتمع اإلسرائيلي والمجتمع الدولي. ومن الواضح لنا أنها لن تؤدي إال إلى
استمرار سفك الدماء ومعاناة الشعب الفلسطيني وإلى عدم االستقرار في المنطقة. وبالتالي فإن
تداعيات هذا الوضع ستلقي بظاللها على االستقرار في العالم بأسره.
إننا ندعوك، فخامة الرئيس، إلعادة النظر في الخطة من خالل إقامة طواقم تمثل بأمانة المجتمع
اإلسرائيلي والفلسطيني، على كل األطياف فيهما، وليس األوساط الغيبية في إسرائيل فقط. إننا
ندعوك لتغيير الخطة لصالح الشعبين، لكي ال تشكل مصدًرا آخ ًرا للعنف في الشرق األوسط.
مع االحترام
الدكتور ثابت ابو راس، مدير مشارك لمبادرات إبراهيم
بروريا بيكر، المؤسسة والمديرة السابقة في برنامج “السلة الثقافية القطرية”
عودة بشارات، أديب وكاتب صحفي
البروفيسور دافيد هرئيل، معهد وايزمان للعلوم واألكاديميا اإلسرائيلية للعلوم وللفنون

 

To: President Donald Trump
The White House, Washington DC

From: Secretariat of the Joint Democratic Initiative, Israel

January 27, 2020

 

Re: ”The Deal of The Century”- The Trump Administration’s Peace Plan for the Middle East

 

Dear Mr. President,

We are contacting you on behalf of the Joint Democratic Initiative, an organization that is made up of a large forum of public Israeli figures, both Jews and Arabs, from a vast array of fields including among others: academia, culture, finance, environment, politics, and civil society. We have taken it upon ourselves to write to you, Mr. President, as we feel it is our duty to express our deep concern and dissent regarding your administration’s peace plan, both due to the propositions it entails, as well as to the timing of its release.

From a procedural point of view, the plan was released to the public just one month before the elections in Israel, which constitutes a blatant intervention of the U.S. government in the Israel elections, in favor of candidate Mr. Benjamin Netanyahu. Moreover, this U.S. government led interference is likely to result in giving an advantage to a candidate against whom three severe criminal indictments have been filed. We therefore vehemently protest the timing of the release of the peace plan, as it shows a lack of respect for the Israeli community as a whole, and indirectly bolsters the candidate you prefer rather than allow the democratic process to ensue untampered. Only in “banana republics” would such tactic be unobjectionable, and it should certainly not be tolerated by the only democracy in the Middle East.

The substance of the initiative: Mr. President, the plan you propose, as recently publicized, correlates well with the aspirations of the political extreme right in Israel, and blatantly ignores the rights of the Palestinian nation as prescribed in resolutions set out by the UN and other international forums. Most significantly, your plan ignores the basic objective right of the Palestinians to self-determination and to an independent Palestinian state alongside Israel, based on the prescribed 1967 borders (following implementation of consented to border alterations). Your plan therefore ignores the need for the basic wellbeing and prosperity of the region’s nations and states, and is detrimental to any possibility of peaceful future coexistence.

We would like to state that we unequivocally believe, along with many other circles of influence in Israeli society, that ending the occupation and fully implementing the rights of the Palestinian nation to self-determination, are in the supreme interest of the State of Israel and all of its citizens.  Peace and prosperity of one nation cannot be established or guaranteed by the oppression of another.

We must also state, with great sorrow, that since your initiative, as publicized, has been rejected by the Palestinian nation, and by the surrounding Arab countries, and has even been met with objection from a vast number of circles of influence within Israeli society and throughout the international community, it will undoubtedly lead to continued bloodshed, to the continued suffering of the Palestinian nation, and to the devastating instability  of the region. We can only guess the ramifications this will have on the world at large.

We therefore call upon you, Mr. President, to reexamine your plan with a team that will faithfully represent all parts of Israeli and Palestinian society, and not solely the interests of the extreme right-wing messianic factions in Israel. We implore you to make the necessary alterations to your plan so that it benefits both nations and does not become the source for yet another wave of violence in the Middle East.

Sincerely yours,

Dr. Thabet Abu Rass
Co-Director, The Abraham Initiatives organization

Bruria Beker
Founder and past Director of Israel’s National Educational Culture organization

Odeh Bisharat
Writer and publicist

Prof. David Harel[1]
The Weizmann Institute of Science and
The Israel Academy of Sciences and Humanities

[1] Besides his Israeli affiliations, Prof. Harel, who received his PhD from MIT in 1978, has won several US-based scientific awards, and is a member of the US National Academy of Sciences, the US National Academy of Engineering, and the American Academy of Arts and Sciences.